Troostplek in Groot Begijnhof Leuven

Het beeld EXODUS, werd op 5 juni '23 ingehuldigd als nieuwe 'troostplek' in het Leuvense Begijnhof. Een samenwerking van KU Leuven, UZ Leuven en de pastorale dienst van de universiteit.

Deze ‘troostplek’ als een plek waar je kan stilstaan bij kwetsbaarheid, rouw en verlies. 
Ze wil aandacht vragen voor de broosheid van het leven, voor hoop en verbondenheid in een omgeving waar wetenschap en kennisverwerving voorop staan.

 

KU Leuven koos hiervoor het zeer expressieve beeld EXODUS, van twee omslaande golven, als symbool voor de emotionele beleving van eenieder die geconfronteerd wordt met het verlies van een geliefde.
Mensen vertellen immers wel eens dat het verlies hen lijkt te overspoelen met emoties.
De doorgang door de beide golven symboliseert de ‘uitweg’ uit het verdriet en de doorgang naar een ander en nieuw leven, een nieuwe relatie met de overleden geliefde.