EREPENNING van KU Leuven

Tijdens de vernissage van de tentoonstelling 'EXODUS verbeeld' op 28 september '22 werd er een erepenning overhandigd aan Willy Peeters door rector Luc Sels van de KU Leuven, op unaniem voorstel van de Academische Raad.

Uit de motivatie: 

KU Leuven wil u eren omdat u in uw lange en internationale loopbaan steeds de locale verbondenheid bent blijven koesteren en op die manier het artistieke patrimonium van universiteit, ziekenhuis en stad op een permanente manier hebt verrijkt.

Minstens zo belangrijk is uw volgehouden én persoonlijke zoektocht naar de kern van de menselijke existentie waardoor u in uw werk erin bent geslaagd om in de materialiteit van het beeld een spirituele en symbolische dimensie tot uitdrukking te brengen.

Om uw gedegen vakmanschap waarmee u aantoont dat in de hedendaagse beeldende kunsten het gebruik van authentieke materialen op een blijvende en duurzame wijze uitdrukking geeft aan de grote thema's uit onze cultuur.

Om uw blijvende inzet om een ruim publiek de kans te geven te ervaren hoe beelden kunnen doordringen tot de essentie van de menselijke existentie.  

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2022/leuvens-kunstenaar-willy-peeters-ontvangt-erepenning-ku-leuven