Sterrenkinderen in kloostertuin

Op donderdag 26 juni 2014 hebben de gynaecologen en pediaters van RZ Heilig Hart Tienen samen met hun oud-collega pediater dr. Stephan Melchior een kunstwerk opgedragen aan de sterrenkindjes ingehuldigd. Het bronzen beeldje in de kloostertuin achter het ziekenhuis is van de hand van kunstenaar Willy Peeters en symboliseert het veel te vroeg afgebroken leven.De thematiek van het beeld is geladen. “Als artsen hebben wij jammer genoeg af en toe te maken met een levenloos geboren kindje en het verdriet van hun ouders. Het is heel belangrijk dat dit kindje een gedaante en bestaansherinneringen krijgt. De naaste omgeving negeert dit potentieel kindje soms te veel en ouders kunnen ook niet altijd bij iemand terecht om over hun doodgeboren kindje te praten”, aldus dr. Ine Riphagen, diensthoofd Gynaecologie-Verloskunde. “Daarom willen wij dit tastbaar gedenkteken opdragen aan de sterrenkindjes, uit respect voor het verdriet van hun ouders, uit erkenning voor hen, omdat deze kindjes er hadden kunnen en moeten zijn. Maar ook als boodschap aan de omgeving dat een vroeg verlies even moeilijk kan zijn dan een laat verlies. “We hopen dat veel ouders bij ‘Sterrenkinderen’ een plek van troost, een rustpunt mogen vinden hier in de kloostertuin.”

 

Aan deze thematiek heeft beeldhouwer Willy Peeters op geheel eigen manier invulling gegeven met een foetus die verscholen en geborgen zit in de holte van een stam. In deze afgeknotte levensboom zitten twee symbolische elementen: de energie van het nieuwe leven en het veel te vroeg afgebroken leven. De opening in de boomstam zorgt voor contact tussen de foetus en de buitenwereld.