GELINKT

Dubbeltentoonstelling van 5 juni tot 26 juli 2020 met grafici Els Vos bij Co-Left, co-working space in Antwerpen Linkeroever.

"GELINKT" dubbeltentoonstelling met grafica Els Vos

 Nieuwe datum: van 5 juni tot 26 juli 2020.

de tentoonstelling loopt in Co-Left, een co-working space in een modernistische villa ontworpen door Léon Stynen.

 

Open op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11 en 18 uur.

Steeds op afspraak via de site van  www.co-left.be 

Er zijn corona-maatregelen getroffen om u een comfortabel tentoonstellingsbezoek te bieden.  

 

Co-left / Reigerstraat 2 / 2050 Antwerpen Linkeroever ( LEZ lage-emissiezone) 

  

Beide kunstenaars hebben ook werken ontworpen die speciaal voor deze unieke ruimte zijn  gecreëerd. Willy Peeters was gecharmeerd door de kleine nisjes en ontwierp er een reeks erotische bronsjes voor die als een soort modern, intiem kabinet gaan fungeren.

Het is mooi om te zien hoe beide kunstenaars hebben ingespeeld op de modernistische architectuur van Léon Stynen. 80 jaar later besteden zij met hun artistieke visie aandacht aan wat er nú aan de orde is op dit vlak. De al omvattende verstedelijking vraagt om afstand te nemen van de voor de hand liggende oplossingen en vraagt om meer aandacht te besteden aan wat ons écht aanbelangt. Terug naar de essentie; wat Stynen met zijn architectuur óók wou bereiken.